Voor onze klant Slibverwerking Noord Brabant, de grootste slibverwerkingsinstallatie van Europa, zijn wij op zoek naar een pragmatische KAM Coördinator voor 24 tot 32 uur. Een KAM Coördinator die meedenkt vanuit de praktijk, hoe het bedrijf veilig en gezond kan werken en tevens aan de wet voldoet.

Het slibverwerkingsbedrijf, in Moerdijk, vervult een vitale maatschappelijke taak namelijk het zo optimaal mogelijk verwerken van zuiveringsslib (afval dat overblijft na het zuiveren van afvalwater). Dit doen ze o.a. door grondstoffen en energie terug te winnen. SNB werkt aan een circulaire afvalwater- en slibketen, voor het beschermen van mens en natuur en voor een betere wereld.

Om de kwaliteit en veiligheid van hun bedrijvigheid te kunnen waarborgen, is het bedrijf op zoek naar een betrokken, enthousiaste KAM Coördinator die de regie voert over Kwaliteit, Arbo en Milieu voor de compacte, professionele en kwalitatieve organisatie.

Functieomschrijving

  • Je ondersteunt het MT verbeteringsgericht op het gebied van kwaliteit, gezond en veilig werken en milieu. Je bewaakt het KAM-systeem en naleving van wet- en regelgeving, vergunningvoorschriften en werkafspraken.
• Je vindt een goede balans tussen bureauwerk en interactieve aanwezigheid in de installatie.
• Je actualiseert en verbetert de KAM-documentatie, RI&E ‘s, VGWM-plannen.
• Je doet compliance checks op het naleven van de voorschriften en je signaleert, meld en rapporteert onveilige situaties, ondersteunt bij evt. bedrijfsongevallen, milieu-incidenten en afwijkingen. Je zet leermomenten uiteen t.b.v. bewustwording.
• Je adviseert op alle niveaus (gevraagd en ongevraagd) en ondersteunt de organisatie bij het verder ontwikkelen en uitvoeren van het KAM-beleid binnen SNB.
• Je werkt onder aansturing van de manager finance & control en je rapporteert rechtstreeks aan de directeur.
• Veilig, gezond en milieubewust werken vormt de centrale focus van de functie. Je stelt jezelf op de hoogte van en werkt conform de geldende regelgeving, je neemt deel aan instructies, je signaleert onveilige situaties of werkwijzen en je spreekt waar nodig anderen aan op risicovol gedrag. Je bevordert in bredere zin het bestaan van een organisatiecultuur die gekenmerkt wordt door een collectief gevoelde verantwoordelijkheid voor voortdurende aandacht voor en verbetering ten aanzien van veilig, gezond en milieubewust werken.  

Functie-eisen:

  • Opleiding op MBO 4 en milieukunde, MVK of een vergelijkbare functie is een must.
• Kennis van ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001.
• 3 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie bij voorkeur in een productieomgeving en ervaring met het leiden van interne en externe audits.
• Je blinkt uit in voorbereiden, plannen en denken in processen.
• Je bent proactief, tactvol, luister- en adviesvaardig en je hebt overtuigingskracht.

Competenties

  • Deskundigheid: Beschikt over specifieke KAM kennis op expert niveau. Kennen van de organisatie en productieomgeving van SNB (in volle breedte van beleidskant tot operationele aspecten).
  • Nauwgezet: IIs persoonlijk gedreven, toont inzet en is proactief, tactvol om tot verbetering op KAM terrein te komen. Laat zien steeds scherp voor ogen te hebben dat het gaat om acties/verplichtingen/tijdslimieten en KAM ‘beleving’ binnen SNB. Blijft steeds kritisch en onafhankelijk.
  • Stabiliteit: Werkt steeds aan het voorkomen van stress situaties door tijdige signalering en goede communicatie en verantwoordelijkheidsverdeling. Toont vasthoudendheid waar het gaat om goed overwogen besluiten en afspraken. Heeft een helicopterview.
  • Communicatieve vaardigheden: Toont buitengewone zorgvuldigheid in formulering. Weet te overtuigen en is helder op alle niveaus. Is in staat om collega’s mee te nemen in ingewikkelde materie en voor hen te vertalen naar wat dat betekent in de werkpraktijk.
  • Organisatie sensitiviteit: Kent de organisatie en de sentimenten rond KAM. Weet, zonder veel water bij de wijn te doen, te laveren tussen stakeholders met verschillende meningen en ideeën over KAM (aspecten).
  • Analytisch en probleemoplossend vermogen: Inhoudsgedreven naast procesgerichtheid (het vermogen steeds de volgordelijkheid van zaken in te zien). Werkt systematisch.  Ziet patronen en komt mede daardoor steeds tot goede signalen en rapportages over verbeterkansen.
  • Organiseren: Overziet steeds wat nodig is aan ingrepen, adviezen, overleggen,  middelen, tijd en meer. Maakt in overleg steeds de juiste keuzes.

De organisatie Slibverwerking Noord Brabant (SNB)

Slibverwerking Noord Brabant is in 1994 opgericht door de toenmalige vijf Noord-Brabantse waterschappen. Op jaarbasis verwerkt SNB circa 410.000 ton ontwaterd zuiveringsslib, bijna 30% van het totale slibaanbod in Nederland. SNB vervult een vitale maatschappelijke taak om zo optimaal mogelijk het zuiveringsslib te verwerken. Werken bij SNB betekent dat je een bijdrage levert aan een gezondere en duurzamere samenleving.

Het team van SNB bestaat uit circa vijftig medewerkers. Het is een hecht en enthousiast team met korte lijnen en een informele sfeer. Bij SNB hebben ze oog voor elkaar en vinden ze persoonlijk contact heel belangrijk. Je komt direct in dienst bij de werkgever. Je werkt voortdurend aan innovatie om de verantwoordelijke maatschappelijke taak zo duurzaam mogelijk uit te kunnen voeren. Daarbij is transparatantie, vrijheid en ruimte om zelfstandig te werken en een goede balans tussen werk en prive belangrijk. Er is volop ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling en goede arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren?

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en ben je geïnteresseerd in deze vacature of heb je nog vragen? Stuur dan je CV en motivatie naar Barbara Haijtema via barbara.haijtema@dh-pro.nl of neem contact op via 06-30656532.