Laat de risico-inventarisatie & -evaluatie leiden tot een win-win situatie.