Training en coaching

DH-pro verzorgt cursussen en workshops met een uniek concept. Wij beseffen dat het echte werk pas begint na afloop van de cursus of workshop. Daarom worden cursisten altijd in de gelegenheid gesteld door de cursusleider te worden gecoacht ‘on the job’.

Informeer naar onze cursussen en workshops:

  • Preventiemedewerker
    • Preventiemedewerker
  • Veilig en gezond werken
    • Veilig en gezond werken in Metaalbedrijven
  • RI&E in 1 dag
    • Workshop RIE Metaalbewerking in één dag

Workshop RIE Metaalbewerking in één dag

In opdracht van Metaalunie Academie verzorgt DH-pro voor leden van de Koninklijke Metaalunie de workshop “RIE-Metaalbewerking in 1 dag”. Doel van de workshop “RIE Metaalbewerking in één dag” is om aan het einde van de dag een ingevulde RIE te hebben, inclusief een plan van aanpak, die voldoet aan de wet. Tijdens de workshop wordt de deelnemer aan de hand van de onderdelen van de branche-RIE Metaalbewerking door een deskundige gecoached. Na afloop van de dag heeft de deelnemer een goedgekeurde RIE. Verbeterpunten worden direct in een plan van aanpak meegenomen. Na de workshop kan een Verbetercoach van 5xbeter u gratis bezoeken en ondersteunen bij het uitvoeren van de verbeterchecks die voortvloeien uit de RIE. Door te klikken op de cursusdata vindt u meer informatie over de aanmelding voor deze workshop.

Deze workshop is ingepland op:
Woensdag 21 november 2018 te Eindhoven
Dinsdag 4 december 2018 te Nieuwegein
Woensdag 23 januari 2019  te Nieuwegein

Veilig en gezond werken in Metaalbedrijven

In opdracht van Metaalunie Academie verzorgt DH-pro voor leden van de Koninklijke Metaalunie de cursus “Veilig en gezond werken in Metaalbedrijven”. De zorg voor een veilige werkomgeving en het behoud van gezondheid van de mensen die in metaalbedrijven werken, staan centraal in deze cursus. Voldoet de onderneming aan de eisen die de arbeidsomstandighedenwetgeving stelt en welke preventieve maatregelen kun je nemen. Door te klikken op de cursusdata vindt u meer informatie over de aanmelding voor deze cursus.

Voor wie is de cursus interessant?

Directie, leidinggevenden en medewerkers die met arbotaken belast zijn.

Cursusdata:
Donderdag 27 september 2018

Preventiemedewerker:

De preventiemedewerker heeft een belangrijke taak op het gebied van veilig en gezond werken in organisaties. Het belang van deze functie is voor de Nederlandse overheid reden geweest om de aanwezigheid van een of meerdere preventiemedewerkers voor alle organisaties verplicht te stellen. Maar wat houdt die functie nu precies in en wat zijn de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van een preventiemedewerker? En misschien nog wel belangrijker: Hoe krijg je als Preventiemedewerker het onderwerp veilig en gezond werken op de agenda’s van de directie, het management en de medewerkers?

Tijdens de cursus Preventiemedewerker krijgt de deelnemer inzicht in de inhoud van de functie zelf, de plaats van de functie in de organisatie, de Arbowet- en regelgeving,  de risico-inventarisatie en –evaluatie en het plan van aanpak, en de arbeid gerelateerde risico’s. Voor preventiemedewerkers die van bepaalde risico’s verdiepende kennis wensen, wordt verwezen naar diverse aanvullende modules.

Voor wie is de cursus interessant?

De cursus is ontwikkeld voor preventiemedewerkers die aan deze functie gaan beginnen, maar ook voor de ervaren preventiemedewerker die zijn of haar kennis wil opfrissen.

Cursusdata
Donderdag 06-11-2018, Zaltbommel

Neem contact op met DH-pro voor meer informatie over deze cursus.

Laat ons u helpen om uw doelen te bereiken

Neem contact op met één van onze consultants voor de mogelijkheden

024 366 10 03